Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «F» – 1152
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
F FA FE FI FL FO FR FU FY
 

F

F, f n (pl F’s, f’s) ingilis əlifbasının 6-cı hərfi

FABACEOUS

adj bot.
подробнее

FABLE

fable1 n 1. təmsil; Aesop’s ~s İsopun təmsilləri; 2.
подробнее

FABLER

n 1. təmsil uyduran / danışan adam; 2.
подробнее

FABRİC

n 1. parça; qumaş; silk / woolen / cotton ~s ipək / yun / pambıq parçalar; 2.
подробнее

FABRİCATE

v 1. uydurmaq, qondarmaq, düzəltmək, quraşdırmaq; to ~ a charge ittiham uydurmaq / qondarmaq; 2.
подробнее

FABRİCATED

adj yığılmış, quraşdırılmış (hazır hissələrdən); ~ barge hazır hissələrdən quraşdırılmış barj; ~ house standart / birtipli hissələrdən quraşdırılmış ev

FABRİCATİON

n 1. uydurma, qondarma, yalan; 2.
подробнее

FABULATE

v 1. yalan qondarmaq / uydurmaq; 2.
подробнее

FABULATOR

n 1. yalançı, iftiraçı, böhtançı; 2.
подробнее

FABULİST

n 1. təmsilçi, təmsil yazan; 2.
подробнее

FABULİZE

v arx.
подробнее

FABULOUS

adj 1.
подробнее

FABULOUSLY

adv 1.
подробнее

FABULOUSNESS

n 1. müstəsnalıq, qeyri-adilik, əfsanəvilik; 2.
подробнее

FACADE

nfr 1. fasad (binanın ön tərəfi), the stately ~ of the new building yeni binanın əzəmətli fasadı; 2.
подробнее

FACE

face1 n 1. üz, sifət, surət; a pretty ~ qəşəng sifət / üz; a handsome ~ gözəl sifət / üz; 2.
подробнее

FACE-BONE

n almacıq sümüyü

FACE-CLOTH

n 1. yumşaq hamam lifi; 2.
подробнее

FACED

adj üz çəkilmiş; ~ wall üz çəkilmiş divar