Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «H» – 1006
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
H HA H- HE HI HO HU HY
 

H

H, h n (pl H’s, h’s) ingilis əlifbasının 8-ci hərfi; to drop one’s h’s h-in lazım olan yerdə tələffüz olunmaması (London loru dilinə xas olan xüsusiyyət)

HA

inter aa!, aha!, vay! (təəccüb, qəzəb, sevinc bildirən nida)

HABEAS CORPUS

n lat.
подробнее

HABERDASHER

n qalantereya malları satan, xırdavatçı

HABERDASHERY

n 1. xırdavat, qalantereya malları; 2.
подробнее

HABİLE

adj məharətli, mahir, qabil, bacarıqlı

HABİLİTATE

v 1. müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq; 2.
подробнее

HABİLİTATİON

n müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma

HABİT

n I 1. adət, vərdiş, rəsm, qayda; to be in the ~ of doing smth.
подробнее

HABİTABLE

adj yaşayış üçün yararlı; the ~ earth yer kürəsinin məskunlaşmış / adam yaşayan sahələri

HABİTANT

n I sakin

HABİTATİON

n yaşama, bir yerdə yaşama, sakin olma, yaşayış; fit for ~ yaşayış üçün yararlı

HABİTUAL

adj 1. adi, adət halını almış, adət edilmiş; 2.
подробнее

HABİTUATE

v öyrətmək, alışdırmaq, öyrəşdirmək; to ~ oneself to smth.
подробнее

HABİTUDE

n 1. adi hal, adət halını almış vəziyyət; meyl; 2.
подробнее

HACK

hack1 n I 1. toxa, kərki; külüng; dəmirkəsən çəkic; balaca çapacaq; 2. dəmirçi qələmi; 3. zərbə; 4.
подробнее

HACK-HAMMER

n daş baltası

HACKLE

hackle1 n pl ağa (xoruz və bəzi quşlarda); ◊ to show ~s tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq, özündən çıxmaq; to have one’s ~s up hirslənmək hackle2 v I daramaq, didmək (kətanı və s.) v II 1. doğramaq, parça-tikə etmək; 2. çapmaq, vurub qoparmaq, sındırmaq

HACK-LOG

n kötük, ət kötüyü

HACKNEY

n 1. = hack n II 1, 2; 2.
подробнее