Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «P» – 2137
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
P PA PE PH PI PL PM PN PO PR PS PU PY
 

P

P, p n (pl P’s, p’s) ingilis əlifbasının 16-cı hərfi

PA

n d.d.
подробнее

PACE

pace1 n 1. addım, qədəm; 2. addımın / qədəmin uzunluğu; 3.
подробнее

PACEMAKER

n lider, öndə gedən (qaçışda və s.
подробнее

PACİFİC

adj sakit, dinc; sülhsevər; the Pacific Ocean Sakit Okean

PACİFİCATİON

n 1. sakitləşdirmə, sakitləşmə; barışdırma, barışma, 2.
подробнее

PACİFİER

n boş əmzik

PACİFY

v 1.
подробнее

PACK

pack1 n 1.
подробнее

PACKAGE

package1 n 1. tay, top; 2. bağlama, bağlı; boğça; 3. qutu, konteyner, yeşik, kisə və s.
подробнее

PACKED

adj 1. qablanmış, qablaşdırılmış; 2.
подробнее

PACKER

n 1. qablaşdırıcı, mal qablaşdıran / bağlayan adam (xüs. yeyinti sənayesində); 2.
подробнее

PACKET

packet1 n 1. bağlama; paçka; a ~ of cigarettes bir paçka siqaret; 2.
подробнее

PACKİNG

n qablaşdırma; Have you finished your packing? Sən / Siz qablaşdırmanı qurtarıbsanmı /qurtarıbsınızmı?

PACKİNG-CASE

n qablaşdırmaq üçün yeşik / qutu

PACK-SACK

n dal / arxa çantası

PACT

n saziş, müqavilə, pakt; non-aggression ~ hücum etməmə haqqında müqavilə / pakt; ~ of peace sülh müqaviləsi / paktı; security ~ təhlükəsizlik haqqında müqavilə / razılaşma; to make a ~ with smb., to enter into a ~ with smb. bir kəslə müqavilə bağlamaq

PAD

pad1 n I 1. yastıq, yastıqça; 2. yumşaq yəhər; qaltaq yastığı (yəhərdə); 3.
подробнее

PADDİNG

n 1. doldurma; 2. astarlıq parça; 3. sözçülük, uzunçuluq; 4.
подробнее

PADDLE

paddle1 n 1. avar çəkmə, baydarka avarı; double ~ ikikürəkli avar; 2. baydarka paddle2 v I 1.
подробнее