ABANDONED

adj
1. atılmış, tərk edilmiş;
2. pozğun, əxlaqsız; ~ woman pozğun / əxlaqsız qadın