ABDOMEN

n 1. anat. qarın; qarın boşluğu,
2. qanncıq (həşəratlarda)