Слово ABETMENT в англо-азербайджанском словаре.

n təhrikçilik, qızışdırma

← ABET

v qızışdırmaq, fitləmək, təhrik / sövq etmək (bir işi görməyə); to ~ smb.

ABETTOR →

n 1. cinayət yoldaşı; 2.