Слово AMBER в англо-азербайджанском словаре.

amber1

n
1. kəhrəba;
2. kəhrəba, rəngi

amber2

adj kəhrəba; ~ bracelet: kəhrəba qolbağı; ~ beads kəhrəba muncuq

← AMBASSADRESS

n 1. səfirin arvadı; 2. qadın səfir; 3.

AMBİGUİTY →

n aydın / bəlli olmama; qeyri-müəyyənlik, anlaşılmazlıq; ikimənalılıq; There is a slight ambiguity in her words Onun sözlərində bir az / balaca anlaşılmazlıq var