Слово BABBLER в англо-азербайджанском словаре.

n
1. boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi;
2. sirr saxlaya bilməyən, ağzıboş

← BABBLE

babble1 n 1. vağ-vuğ (uşaq danışığı); child's ~ uşaq vağ-vuğu; 2.

BABBLİNG →

adj 1. boşboğaz, naqqal, çoxdanışan, çərənçi; 2.