Слово DAİRY-FARM в англо-азербайджанском словаре.

n südçülük ferması / təsərrüfatı

← DAİRY

dairy1 n 1. yağ zavodu; pendir istehsal edən müəssisə; 2. süd zavodu; 3.

DAİRY-FARMER →

n 1. südçülük təsərrüfatının sahibi; 2.