Слово FACE-SAVER в англо-азербайджанском словаре.

n şöhrətini / yaxşı adını / nüfuzunu qorumaq üçün edilən hiylə yaxud atılan addım

← FACER

n 1. d.d. üzə vurulan zərbə; to give a ~ üzə zərbə vurmaq; 2. amer.

FACE-SAVİNG →

n şöhrəti / şərəfi / adını qoruma; an unsuccessful attempt at ~ adını / nüfuzunu qorumaq üçün edilən uğursuz cəhd