Слово PADDLE в англо-азербайджанском словаре.

paddle1

n
1. avar çəkmə, baydarka avarı; double ~ ikikürəkli avar;
2. baydarka

paddle2

v I
1. yavaş-yavaş avar çəkmək;
2. baydarkada üzmək; We paddled across the river Biz çayı avarlı qayıqla keçdik;

◊ to ~ one’s own canoe heç kimdən asılı olmamaq, müstəqil hərəkət etmək

v II
1. şappıldatmaq, şappıltı ilə vurmaq; Ducks paddled in the pond Ördəklər göldə suyu şappıldadırlar;
2. suda ayaqyalın yerimək

← PADDİNG

n 1. doldurma; 2. astarlıq parça; 3. sözçülük, uzunçuluq; 4.

PADDY →

paddy1 n I 1. bənna; 2. d.d. qəzəb, qeyz, acıq; to be in a ~ qəzəbli / qeyzli olmaq; to put smb.