Слово Q-SHİP в англо-азербайджанском словаре.

Q-ship

n dən. tar. qayıq əleyhinə duzaq / tələ gəmi

← Q-BOAT

Q-boat n = Q-ship

QUACK →

quack1 n I 1. qağıltı, vaqqıltı (ördək səsi); 2. d.d.