Слово QUACK в англо-азербайджанском словаре.

quack1

n I
1. qağıltı, vaqqıltı (ördək səsi); 2. d.d. ördək

n II ara həkimi, türkəçarəçi; şarlatan, yalançı, cüvəllağı

quack2

adj türkəçarə; ~ remedy türkəçarə davası / əlacı / dərmanı

quack3

v
1. qağıldamaq, vaqqıldamaq (ördək haq.);
2. ağzını bədliyə açmaq; qırıldamaq;
3. naqqallıq etmək, çənə vurmaq, çərənləmək

← Q-SHİP

Q-ship n dən. tar.

QUACK-DOCTOR →

n şarlatan həkim