Слово UBİQUİTİOUS в англо-азербайджанском словаре.

adj
1. hər yerdə mövcud olan / hazır; 2. məc. harada aş, orada baş;
3. hər yerdə olan / tapılan

← U

U, u n (pl U’s, u’s) ingilis əlifbasının 21-ci hərfi

UBİQUİTY →

n hər yerdə mövcud olma / tapılma