Слово UGLİNESS в англо-азербайджанском словаре.

n
1. eybəcərlik, kifirlik, çirkinlik, bıçimsizlik; I haven’t seen such ugliness in any other town Mən başqa heç bir şəhərdə belə eybəcərlik görməmişəm;
2. alçaqlıq, iyrəndik, əclaflıq

← UGLİFY

v 1. eybəcər etmək / hala salmaq; çirkinləşdirmək; 2. məc.

UGLY →

adj 1.