Слово UKRAİNİAN в англо-азербайджанском словаре.

Ukrainian1

n
1. ukraynalı; the ~s top. i. ukraynalılar;
2. Ukrayna dili

Ukrainian2

adj Ukrayna; the ~ language Ukrayna dili; ~ towns Ukrayna şəhərləri

← UİGUR

Uigur n I 1. uyqur (xalq); the ~s top. i. uyqurlar; 2.

ULCER →

n 1. tib. yara, xora; a gastric ~ qastrit xorası; 2.