Англо-азербайджанский словарь

ULCER

n 1. tib. yara, xora; a gastric ~ qastrit xorası;
2. şər mənbəyi / yuvası; mənəvi pozğunluq