Слово ULTİMATE в англо-азербайджанском словаре.

ultimate1

n
1. son nəticə; hədd, hüdud; the ~ of his desire onun arzularının həddi / hüdudu;
2. əsas / başlıca prinsip

ultimate2

adj
1. son, qəti; ~ result son nəticə; our ~ aim / goal bizim son məqsədimiz; an ~ decision qəti / son qərar; ~ reply / answer qəti / son cavab;
2. əsas, elementar; ~ truths elementar həqiqətlər;
3. ən uzaq; the ~ ends of the earth dünyanın / yer kürəsinin ən uzaq hissələri

ultimate3

v
1. tamamlamaq, bitirmək, qurtarmaq, başa çatdırmaq;
2. tamamlanmaq, başa çatmaq, nəticəsi olmaq

ULTİMATELY →

adv sonda, nəhayətdə, axırda, nəticədə; Ultimately you’ll have to make the decision yourself Axırda / Sonda qərarı sən özün qəbul etməli olacaqsan