Слово ULTİMATUM в англо-азербайджанском словаре.

n
1. (pl ultimatums) ultimatum; to deliver an ~ to a country, to present a country with an ~ bir ölkəyə ultimatum vermək / göndərmək;
2. son məqsəd

← ULTİMATELY

adv sonda, nəhayətdə, axırda, nəticədə; Ultimately you’ll have to make the decision yourself Axırda / Sonda qərarı sən özün qəbul etməli olacaqsan

ULTRA-FASHİONABLE →

adj ultradəbli