Слово UMBLİCATE в англо-азербайджанском словаре.

adj anat. göbəyəoxşar, göbəyəbənzər

← UMBİLİCAL

adj 1. anat. göbək; ~ cord göbəkbağı; ~ hernia göbək qrijası / yırtığı; 2.

UMBİLİCUS →

n anat. 1. göbək; 2. dayaz çuxur / oyuq; 3.