Слово YACHTİNG в англо-азербайджанском словаре.

n yelkənli qayıq idmanı; to go ~ yelkənli idmanla məşğul olmaq

← YACHT

n yaxta; a ~ crew / race yaxta ekipajı / yarışı

YACHTSMAN →

n 1. yaxta sahibi; 2. id.