Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «AN» – 33
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AN

Ərəbcə “vaxt” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANA

Tuva dilində bu sözün yerinə iyə (qida verən) işlədilir. Görünür, ana sözü iyə sözünün dəyişmiş form
подробнее

ANADOLU

Yunan sözüdür. “Şərq”, “Günəş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANAEROBİOZ

yun. an – inkar şəkilçisi + yun. aer – hava + yun. bios – həyat

ANARI

O əvəzliyi bir vaxt an şəklində işlədilib (klassik ədəbiyyatımızda ol forması da olub). Arı hissəsi
подробнее

ANATOMİYA

Latın sözüdür, hərfi mənasi “kəsirəm”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANAYOLU

Oğlan (bəy) evindən qızın ailəsinə göndərilən hədiyyə el arasında anayolu adlanır. “Böyüklərin yolun
подробнее

ANBAR

Fars sözüdür, “склад” mənasında işlədilir. Anbardar sözü də onunla bağ­lıdır. Anbar kəlməsi ənbaştən
подробнее

ANCAQ

Bağlayıcılardan amma, lakin sözləri ərəbcədən alınmadır, ancaq öz sözümüzdür. Tarixən hərfi mənası “
подробнее

AND

Sözün əsli qan kimi olub. Adamlar dost olmaq üçün bir-birinin barmaqlarından qan içiblər. Qəsəm isə
подробнее

ANEMOMETR

yun. anemos – külək + yun. metron – ölçürəm

ANİ

Ərəbcə an “vaxt” deməkdir. Ani ondan düzələn sifətdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANKET

Latın sözüdür, “sorğu” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ANKLAV

lat. en – içəri + lat. clavis – açar

ANQIRMAQ

Ün (səs) kəlməsi ilə bağlı yaranıb, əsli ünğırmaq kimi olub (hayqırmaq qəlibi üzrə əmələ gəlib). (Bə
подробнее

ANLAQ

Kök anmaq feilidir. Yaz-ı qəlibi üzrə ondan an-ı sözü əmələ gəlib, sonra an-ı-la feili törəyib, nəha
подробнее

ANLAMAQ

Mənbələrdə anla sözü (понимать), ana feili (разуметь), anlaq ismi (разумный) mövcuddur. Deməli, sözü
подробнее

ANOMALİYA

yun. a – inkar şəkilçisi + yun. nomos – qanun

ANORTİT

yun. anorthos – çəp

ANŞIRMAQ

Bu, anma, anlamaq sözləri ilə kökdaşdır. Dialektlərdə “tanımaq” mə­nasında işlədilir. Sözün kökü and
подробнее