Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «AR» – 51
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AR

Ərəbcədir, “utanma” deməkdir. Arsız sözü də bununla qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ARA-BƏRƏ

Əsli ara-be-ara (müq. et: ala-be-ala, yəni alabula) kimi olub. Arada-bərədə kimi də işlədilir. (Bəşi
подробнее

ARA-SIRA

Qaynaqlarda arası-ara kimi də qeyd olunub. Görünür, “məsafə (ara) vermək” mənası ilə bağlıdır. Seyrə
подробнее

ARA VURMAQ

İkinci hissə burmaq feilinin təhrifindən ibarətdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ARABA

Arabanı ilk dəfə türklər kəşf edib və adını da qanqılı qoyublar (tayfa adı ilə bağlıdır). Bu, ilk də
подробнее

ARABESK

  Təkallahlılığı qəbul etmiş qədim yəhudilər bütpərəstliyin istənilən təzahürünə qarşı idilər. Ona g
подробнее

ARAQ

Maks Fasmerə görə, arağı ilk dəfə qıpçaqlar hazırlamış və ona araka adını vermişlər. Mütəxəssislər a
подробнее

ARAQÇIN

Ərəq (araq) ərəbcə “tər” deməkdir, çin isə farsca “yığmaq”la bağlıdır: “tər yığan” (təri canına çəkə
подробнее

ARALAMAQ

Kökü ar (отделять) feilidir. Ar feili indi müstəqil işlədilmir. Səpələ, çapala qəlibi üzrə arala kəl
подробнее

ARALIQ

Türklərdə ay adları belədir: ocaq, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, tem­muz, ağustos, eylül, ekim
подробнее

ARAM

Farsca aramidən (sakitləşmək) feili ilə qohumdur. “Sakit” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğə
подробнее

ARAT

Toxum səpilməmişdən şumun sulanmasına “arat eləmək” deyirik. Arat və araq sözlərinin kökü eynidir, “
подробнее

ARAZ

Çox adam fars mənşəli hesab edir, Radlova görə, ərəbcədir və “hirsli” demək­dir. Kür isə “dəli”dir.
подробнее

ARD

Radlov yazır ki, ar sözü “əks tərəf” deməkdir. Belədirsə, onda arğac (ərişin əksinə olan), arxac (da
подробнее

ARD UNU

Dəyirmanda daşın ətrafına yığılmış un tozuna ard unu deyilir. Ard, farsca “un” deməkdir. Deməli, ard
подробнее

ARDIC

“Təmizləmək” mənasında ar feili olub. “Aydan arı, sudan duru” deyimindəki arı (təmiz) sözü həmin fei
подробнее

AREAL

lat. arealis – ərazi, meydan

ARENAL

yun. arena – qum

ARGENTİT

lat. argentum – gümüş

ARGİLLİT

yun. argillos – gil + yun. lithos – daş