Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «AS» – 15
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

ASFALT

Latın sözüdür, hərfi mənası “sürüşmək”, “dağılmaq”, “yıxılmaq” deməkdir. Bu, onunla bağlıdır ki, asf
подробнее

ASİ

Ərəbcə üsyan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ASİM

Ərəbcə sad ilə yazıldıqda ismət sözü ilə qohum olur, se ilə yazılanda “günah­kar” anlamını əks etdir
подробнее

ASLAN

Türk sözüdür, Qızıl Arslan, Alp Arslan (igid Aslan), Qara Aslan (güclü, dö­zümlü Aslan) adları tarix
подробнее

ASMAQ

“Hündürdən sallanmaq” deməkdir. Qazan asmaq o deməkdir ki, qabaqlar qazanı hündürdən asıblar. (Bəşir
подробнее

ASSİMİLYASİYA

lat. assimilatio – uyğunlaşdırma, oxşatma

ASTA

Farsca ahəstə sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ASTANA

Fars mənşəlidir, “həyətə giriş qapısı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ASTAR

Paltonun astarı deyirik. Astar xalis türk sözüdür və alt, alçaq, aşağı sözləri ilə eyni kökə malikdi
подробнее

ASTENOSFER

yun. asthenes – zəif + yun. sphaira – kürə

ASTEROİD

yun. aster – ulduz + yun. eidos – görünüş

ASTROLOQ

Yunan sözüdür, astro “ulduz” deməkdir. Bizdə astroloq yerinə ulduzçu sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov.
подробнее

ASTRONOMİYA

yun. astron – ulduz, göy cismi + yun. nomos – qanun

ASTROTERFİNQ

ing. astroturf – idman mey­dançası üçün süni ot

ASUDƏ

Farsca asudən (sakit olmaq, dinc olmaq) məsdəri ilə qohumdur. Asudəvaxt əvəzinə bizdə tınaq sözündən
подробнее