Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «AX» – 12
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AXAR-BAXARLI

Axarı türkmənlərin dəvə yunundan toxuduqları nazik və gözəl parça növüdür. Baxanda sanki adamın gözü
подробнее

AXÇA

Gümüş pula verilən addır. Ağ sifətindən əmələ gəlib ( pulun rəngi ağ, yəni gümüş olduğu üçün belə de
подробнее

AXIR

Bu söz ərəb mənşəlidir, axirət kəlməsi ilə eyni kökə malikdir, “son” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimo
подробнее

AXIR-UXUR

Axır-axır sözünün dəyişilmiş formasıdır, “axıra qalan”, “töküntü” de­mək­dir. (Bəşir Əhmədov. Etimol
подробнее

AXİRƏT

Axır (son) sözü ilə eyni kökə malikdir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AXMAQ

Suyun axması ağmaq kimi olub. Ağ isə “hündür” deməkdir. Su da həmişə hündürdən aşağıya axır (“su axa
подробнее

AXSAQ

Kökü ağ kəlməsidir. Onun mənalarından biri “o tərəf-bu tərəfə əyilmə” de­mək­dir. Ağsamaq - ayağın ş
подробнее

AXŞAM

Ağşam kimi yazılışı da olub. Şam günün qaranlıq, ağşam isə hələ bir qədər işıqlı (yəni ağ) dövrüdür,
подробнее

AXTA

Fars dilində də işlədilir və məsdər formasında (axtən) var. Ona görə də onu alınma hesab etmək ilk b
подробнее

AXTARMA

1. Pendir növüdür, hərfi mənası “alt-üst etmək”, “qarışdırmaq”, “yoğur­maq” deməkdir, mənbələrdə rus
подробнее

AXUND

Akın sözünün dəyişilmiş formasıdır. Akının ilkin mənası “savadlı”, “bacarıq­lı”, “çox bilən” demək o
подробнее

AXUR

Axır kimi də işlədilir, farsca “tövlə” deməkdir, bizdə mənası dəyişib.(Bəşir Əhmədov. Etimologiya lü
подробнее