Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «AZ» – 18
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AZACIQ

Bu sözün əsli azazcıq kimi olub, ikiqat kiçiltmə var (az+az+cıq, “çox az” deməkdir). Sonra ikinci az
подробнее

AZAD

Farscadır, bizdə qabaqlar onun müqabilində boş sözü işlənib (indi də var). (Bəşir Əhmədov. Etimologi
подробнее

AZADƏ

Farscadır, “sərbəst” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZADMAHU

Fars mənşəlidir, losos balığının adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZAN

Ərəbcə müəzzin sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZAR

Farsca azordən (qəmgin olmaq, kədərlənmək, əzab vermək) məsdəri ilə eyni kökə malikdir. Bizdə xəstəl
подробнее

AZAR-BEZAR

Fars mənşəlidir, əsli azar-be-azar kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZDIRMAQ

Bu sözün azıtmaq variantı da var. Hər ikisi azmaq feilindən əmələ gəlib. Birinci sözdə -dır şəkilçis
подробнее

AZƏRBAYCAN

M.Fasmer yazır ki, bu söz ya fars, ya da ərəb mənşəlidir. Sözün mənşəyini od kəlməsi ilə bağlayanlar
подробнее

AZĞIN

Vurğun qəlibi üzrə azmaq feilindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AZI DİŞ

Bir ehtimala görə, burada azı hissəsi əzmək sözü ilə bağlıdır. Anadolu türk­ləri buna “üyüdücü diş”
подробнее

AZİMUT

ər. əssəmut – istiqamət

AZMAQ

Dilimizdə “səhv etmək” mənasını verən yazmaq (azca səhv edən adam haqqında deyirlər: “qıl yazdı, yən
подробнее

AZMAN

Bu söz “aşıb-daşan, normaya sığmayan” mənalarında işlədilir. Bir mənası da “yaşlı, nəhəng heyvan” de
подробнее

AZONALLIQ

yun. a – inkar şəkilçisi + yun. zone – qurşaq

AZOV

Bu, türk mənşəlidir, aşağı sözünün dəyişmiş formasıdır. Əvvəlcə söz aşlayu (aslayu, altlayu) kimi ol
подробнее

AZUQƏ

1. Yemək şeylərinə azıq demişik. Azmaq feili olub və “çeynəmək” anla­mın­da işlədilib. Azuqə həmin f
подробнее

AZURİT

fr. azur – göy, mavi, lacivərd