Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «C» – 99
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
CA CE CI CO CU
 

CA

Bu şəkilçi cür sözünün zəminində yaranıb (rusca, yəni “rus cür”…). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğət
подробнее

CABBAR

Allahın adlarından biridir. Ərəbcə “hər şeyə qadir olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğət
подробнее

CADAR

Cad sözü “qırılan, ovxalanan, hissələrə bölünən” kimi anlamlarda işlədilir. Qarğıdalı və darı ununda
подробнее

CADU-PİTİ

İlk komponenti fars dilindən alınmadır və cadugər sözünün köküdür. Piti isə türk mənşəlidir. Qədim m
подробнее

CAĞ

Bu, araba laydırının alt və üst hissələrini (qollarını) birləşdirən taxtalardan iba­rət­dir. Təkərin
подробнее

CAĞBACAĞ

Farscadır. Ca fars dilində “yer” deməkdir, sözün əsli ca-be-ca olub, sonra cağbacağ şəklinə düşüb. K
подробнее

CAHAL

Qərb dialektlərində “cavan” anlamında işlədilir, ərəbcə olan cahil sözünün təhrifi ilə bağlı yayılıb
подробнее

CAHANBAXŞ

Fars mənşəlidir, iki yozumu var: 1) İlahinin dünyaya (cahana) bəxş etdiyi (şəxs); 2) Elə bir şəxs ki
подробнее

CAHANGİR

Gir hissəsi farsca qereftən (götürmək, almaq) məsdərinin əsasıdır. Cahan isə “dünya” deməkdir. (Bəşi
подробнее

CALAL

Ərəbcə “böyüklük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CALAMAQ

Güman olunur ki, yamamaq sözü ilə qohum olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CAMAŞIR

Farsca camə “paltar” deməkdir, şur isə şostən (yumaq) feilinin əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya
подробнее

CAMI-CƏM

Rəvayətə görə, şərabın ilk ixtiraçısı Cümşüd (Cəmşid) olub. Cami-cəm sözündəki birinci hissə qab dem
подробнее

CAMIŞ

Əsli qavmış kimidir. Farsca inəyə qav, camışa qavmış deyirlər. Bizdə isə mü­vafiq qaydada sığır və s
подробнее

CAMIŞQIRAN

Qarı nənə deyərmiş: “mart gözünə barmağım, yaza çıxdı oğlağım”. Sonra soyuq olur, oğlaqlar qırılır.
подробнее

CAMO

Cümə sözü ilə qohumluğu ehtimal olunur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CAN

Dilimizdə can, canan və cənan sözləri var. Mənbələrdə sonuncu (cənan) ərəb, əvvəlkilər isə fars mənş
подробнее

CANAMAZ

Farscadır,ca“yer” deməkdir, canamaz “namaz xalçası” (namaz zamanı yerə salınan kiçik xalça) deməkdir
подробнее

CANAVAR

Bu sözü fars mənşəli hesab edənlər var. Lakin qədim mənbələrdəki hə­min sözü rus dilinə “кровожадный
подробнее

CANİ

Yəqin ki, can sözü ilə bağlıdır, “canı məhv edən” deməkdir, cinayət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədo
подробнее