Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «F» – 126
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
FA FE FI FL FM FO FR FU FY
 

FAİZƏ

“Feyz” (fayda), “əlavə gəlir” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAKT

Latın mənşəlidir, bizdə tutalğa kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAL

Ərəbcədir, “öncəni görmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAMİL

Ərəbcə “məlumatlı” deməkdir. Latınca isə “nəsil” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya l
подробнее

FANEROZOY

yun. phaneros – aşkar, görünən + yun. zoe – həyat

FARAĞAT

Ərəbcədir, fəraqət kimi də işlədilir. Güman ki, fəqir (fağır) sözü ilə qohum­luğu var. (Bəşir Əhmədo
подробнее

FARAŞ

Ərəbcə “vaxtından tez” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FARİSEY

Babilistan köçü zamanı və ondan sonra yəhudi dini mürəkkəb qanunlar, həmçinin qadağalar sistemi yara
подробнее

FARİZ

Fərz edən deməkdir. Qadın adı kimi Farizə işlənir. Ərəbcə fərz, fərziyyə sözləri ilə qohumdur. (Bəşi
подробнее

FARMAŞ

Ərəbcə məfrəş sözünün dialekt tələffüzü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FASİLƏ

Ərəbcə fəsil sözü ilə kökdaşdır. bizdə kəsik işlədilib (kəsiksiz “fasiləsiz” deməkdir), (Bəşir Əhməd
подробнее

FASİYA

lat. facies – zahiri görünüş

FAŞİST

Qədim zamanlarda hakimiyyətdə olanları sifətdən hamı tanımırdı; məsələn, Romanın əhəmiyyətli vəzifəl
подробнее

FATA

Hindistanda istehsal olunan zolaqlı parçanın adıdır, bizə ərəbcədən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologi
подробнее

FATI

“Fatıya tuman çıxmaz” deyirik. Fatı böcək növüdür: qarafatı (Fatma kimi də işlədilir). Ən çox isti y
подробнее

FATMA

Fatimə də deyirlər. “Döşdən ayrılmış” (əmməyi dayandırmış) deməkdir. Ərəb sözüdür. (Bəşir Əhmədov. E
подробнее

FAUNA

lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

FAY

fr. faute – çat

FAYL-SERVER

ing. file – səhifə, qovluq + ing. server < serve – xidmət etmək

FAZİL

Ərəbcə “fəzilətli”, “üstün” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)