Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «L» – 93
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LY
 

LABORANT

Latınca “işləyən” deməkdir. Laboratoriya sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

LABORATORİYA

Latın mənşəlidir, “işləmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

LACİVƏRD

Fars sözüdür, daş adıdır (tünd göy rəngində olur, qiymətli daşdır). Hə­min daşın rənginə oxşar boyal
подробнее

LAÇIN

M.Kaşğaridə laçin kimi verilib. Göyərçin, bildirçin sözlərində olduğu kimi laçın da da -çin “quş” de
подробнее

LAĞIM

Ərəbcə ləğm sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

LAHAR

ind. lahar – palçıq axını

LAXTA

Farscadır, əsli  ləxt  kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

LAKEY

632-ci ildə islamı yenicə qəbul etmiş ərəblər ilk dəfə olaraq yaşadıqları yarımadanın sərhədlərindən
подробнее

LAKKOLİT

yun. lakkos – quyu, dərinlik + yun. lithos – daş

LAKONİK

Yunanıstanın cənubunda yerləşən Sparta şəhərində e.ə. təxminən 610-cu ildə yeni həyat tərzi təbliğ e
подробнее

LAQEYD

Ərəbcədir, “qeydsiz” (qayğısız) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

LAQUN

ital. laguna < lat. lacus – quyu, gölməçə

LALƏZAR

Farscadır, “laləlik” deməkdir. Gülzar (güllük) sözünün qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etim
подробнее

LALIXMAQ

Qərb dialektlərində meyvənin həddən çox yetişmiş forması bu sözlə ifadə edilir. Mənşəyi qaranlıqdır(
подробнее

LAMPA

Latın sözüdür və bir çox dillərdə yayılıb. Mənası “işıq” deməkdir. Bizdə çıraq işlədilib(Bəşir Əhməd
подробнее

LAMPROFİR

yun. lampros – parlaq + yun. porphyreos – tünd-qırmızı

LANDŞAFT

alm. landschaft – ölkə, mahal

LAPİLLA

ital. lapillas – kiçik daşlar

LATAYİR

Qərb dialektlərində “cəfəng” mənasında işlədilir, latail sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir
подробнее

LATİFUNDİYA

lat. latus – geniş + lat. fundus – mülk, malikanə