Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «M» – 421
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MM MO MU
 

MAAR

alm. maar < nemaer – fərqli, yalqız

MAC

Bir sıra dialektlərdə (Tovuz, Marneuli, Gəncə, Ordubad...) xışın dəstəyinə mac deyirlər. Məj, moj, m
подробнее

MACAL

Güman olunur ki, ərəbcə əcəl sözü ilə qohumdur. Bizdə “imkan” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov.
подробнее

MACENTA

XIX əsrin ortalarında Avstriya-Macarıstanın nəzarətində olan İtaliya ayrı-ayrı xırda dövlətlərə bölü
подробнее

MAÇ

Farsca maçidən (öpmək) feili ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MADRİD

İspanca “çəmənlik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MADYAN

Fars sözüdür, madər (ana) sözü ilə kökdaşdır. Mad hissəsinin mənası “dişi” deməkdir, bizdə əvvəllər
подробнее

MAGİSTRAL

lat. magistralis – başçılıq, rəhbərlik edən

MAĞAR

Mağara sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir, əsli məkkarə kimi olub, “tağalaq” və “çadır” (çardaq) mən
подробнее

MAĞARIC

Məxaric ( xərc) sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. Məxrəc, xərclik, ixrac sözü ilə qohumdur. (Bəşi
подробнее

MAĞAZA

Ərəb mənşəlidir, ilkin mənası “anbar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAĞIL

Ərəbcə “yaxşı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHAL1

ər. məhəll ər. mühal

MAHİR

Məharət sözü ilə qohumdur. Mənası “bacarıqlı”, “ustad” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
подробнее

MAHLİQA

Mah, fars, liqa ərəbcədir. Mənası “ayüzlü, sifəti aya bənzəyən” deməkdir. El arasında Məhluqə kimi d
подробнее

MAHMIZ

Ərəb mənşəlidir, ata ayaqla zərbə vurmaq üçün dəmirdən hazırlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğət
подробнее

MAHMUD

Əhməd, Həmid, Məhəmməd sözləri ilə Mahmud sözü kökdaşdır. Mənası “təriflənən, tərifəlayiq”deməkdir.
подробнее

MAHPARƏ

Farsca “ay (mah) parası (parə)” deməkdir. Məcazi mənada “gözəl” kimi başa düşülür. (Bəşir Əhmədov. E
подробнее

MAHRUX

Farsca “ay (mah) üzlü (rux)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHTAB

Mah farsca “ay” deməkdir, tab “taftən” (parçalamaq) məsdəri ilə bağlıdır. “Aydınlıq hava, Ay işığı”d
подробнее