Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «R» – 113
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RO RU RZ
 

RABİ

“Tərbiyə edən” (Allah) mənasını əks etdirir, rəbbə sözü ilə kökdaşdır, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Et
подробнее

RADİASİYA

lat. radiatio – əksetdirmə, şüalandırma

RADİO

Latıncadır, radiator, radiasiya, radius sözləri ilə qohumdur, “şüalandırma” an­la­mı ilə bağlıdır. (
подробнее

RADİODALĞA

lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

RADİOFİLM

lat. radium – şüa, şüalandırmaq

RADİOJURNAL

lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

RADİOQƏZET

lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

RADİOMETEOROLOGİYA

lat. radio – şüalandırıram + yun. meteoros – səma hadisələri + yun. logos – elm, təlim

RADİOMİKROFON

lat. radium – şüa, şüa­landırmaq + yun. mikros – kiçik + yun. phone – səs

RADİOPYES

lat. radium – şüa, şüalandırmaq + fr. piece – parça

RADİOSALNAMƏ

lat. radium – şüa, şüalan­dırmaq

RADİOTAMAŞA

lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

RADİOTUTMA

lat. radium – şüa, şüalan­dır­maq

RADİOZOND

lat. radio – şüalandırıram + fr. sonde – ölçü meyarı

RAHATHULQUM

Ərəb mənşəlidir. Mənası “hulqumdan (boğazdan) rahat keçən” deməkdir. Loğma (loxma) sözü də elə hulqu
подробнее

RAHİL

Ra ( Misirdə günəş allahının adı olub ) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAİFƏ

Ərəbcədir, Rauf sözü ilə qohumdur, “mehriban” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAKORD

fr. raccord – birləşdirmə

RAQİB

Ərəbcədir, rəğbət sözü ilə qohumdur, “arzu edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAMAZAN

Ərəbcədir, aylardan birinin adıdır (qəməri təqvimlə 9-cu ay) mənası “yanma” deməkdir (pis əməllərin
подробнее