Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «Z» – 93
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ZA ZE ZI ZO ZU
 

ZABİT

Ərəb sözüdür, hərfi mənada “zəbt edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZADƏ

Farsca zadən (doğmaq) feili ilə qohumdur, qrammatik əsası “za”dır. Zahı sözü də buradandır. (Bəşir Ə
подробнее

ZAFTA

Ərəbcə olan zabitə sözünün dialekt tələffüzüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZAİR

Ərəbcədir, cəm forması “zəvvar”dır. Ehtimal ki, Zaur da buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğə
подробнее

ZAQATALA

Alimlər bunu sak-a-tala (sakların düzənliyi, talası) kimi yozurlar. Bəzən za (arxa) və tala (talanın
подробнее

ZAL

Farsca gümrah sözünün sinonimidir (farslarda gümrah “yolunu azmış” de­mək­dir, bizdə məna dəyişib: ç
подробнее

ZALBAND

alm. sahlband

ZANDR

island. sandr < sand – qum

ZAR

Farsca zaridən “ağlamaq” feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZARAFAT

Ərəb sözüdür (əsli: zərafət), “zəriflik” deməkdir, zərif kəlməsinin ərəbcə cəm formasıdır. (Bəşir Əh
подробнее

ZARINCI

Kökü “zar”dır və təqlidi sözdür (zar-ıltı...), -ı şəkilçisi ondan feil düzəldib (zar-ı-maq), gül-ünc
подробнее

ZART

Bunu ərəb mənşəli hesab edirlər. Əslində, təqlidi sözdür (zarıltı, gurultu..). (Bəşir Əhmədov. Etimo
подробнее

ZAT

Ərəbcədir, bizdə onun əvəzinə soy işlədilib.  “Zatına lənət”, “zatı qırıq” deyirik. Cəmi zəvat kimid
подробнее

ZAUR

Bax: Zair. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZAVOD

Xammalı mexaniki yolla işləyən müəssisə; rusca “заводитъ” sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimolo
подробнее

ZENİT

Ərəbcə səmt sözündəndir (başımızın üstündəki göy nöqtəsi). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZEOLİTLƏR

yun. zeo – qaynamaq, bişmək + yun. lithos – daş

ZEYDULLA

Ziyad və Allah sözlərindən əmələ gəlib. Ərəbcə “Allahın böyütdüyü”, “Allahın üstün tutduğu” deməkdir
подробнее

ZEYKİR

Barmaq qabar olmasın deyə geyilən barmaqlığa deyiblər, mənşəyi qaran­lıqdır. (Bəşir Əhmədov. Etimolo
подробнее

ZEYNALABDİN

Ərəbcə “ibadət edənlərin, zinəti, bəzəyi” (dinin yaraşığı) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğ
подробнее