ABAD1

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir.

2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Şəmsi təqvimlə 8-ci ayın adıdır (23 oktyabrdan 21 noyabra qədərki dövrü əhatə edir). Şəxs adı kimi buradan (ay adından) götürülüb. Digər aylar bunlardır: fərvərdin, ordibehişt, xordad, tir, mordad, şəhrivər, mehr, aban, dey, bəhmən, esfend. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ABAD sif. [fars.] 1. Müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan; şen. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABAD 1. благоустроенный; 2. населенный, заселенный; 3. иногда служит для образования названий населенных пунктов; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABAD прил. 1. заселённый, населённый 2. благоустроенный, обжитой. Abad şəhərlər благоустроенные города, küçələr abaddır улицы благоустроены, abad yerlər обжитые места; abad etmək nəyi, haranı благоустраивать, благоустроить, обживать, обжить. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

ABAD ABAD (həmişə tikintisi, yaşayış üçün hər şeyi olan) Şuşanın “Hamamqabağı” küçəsi öz-özlüyündə, enli və abad küçələrdən hesab edilirdi (B.Bayramov); ABADAN Abadan mədənləri, işsiz qalan fəhlələr; Qolları, ayaqları zəncirli dustaq İran (M.Rahim); MƏMUR (kl.əd.) Cümlə məmur oldu viranə (M.Ə.Sabir). подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

ABAD ABAD – BƏRBAD Pək şad olaraq güldüm abad olan ölkəmdə... (M. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan