ABAY

Ərəbcə “əcdad”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Это слово в других словарях:

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ABAY I (Şəki) ləzgi arvadı. – Bizim eşiyə abaylar gəlmişdi II (Qax) xala. – Abay sizdədi? III (Çənbərək) bacı. – Abay hare: ydir? подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan