ABBAS

Ərəbcə “qaşqabaqlı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)