ABİ-NEYSAN

Hərfi mənası “aprel suyu” deməkdir. Ab “su”dur (farsca), neysan isə uryanicə aprel ayının adıdır (bizə fars dilindən keçib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

Это слово в других словарях:

Словарь лексики азербайджанских дастанов

ABİ-NEYSAN Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bi подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan