Слово ABUTEL в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Ərəbcə tel (qızıl), farsca ab (su) sözlərindən əmələ gəlib, “parlaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

← ABRAZİYA

lat. abrasio – qaşıyaraq təmizləmə

AC →

Dilimizdə həm feil (acmaq), həm də ad (ac adam) kimi işlədilir. Aş (xörək) sözü zə­minində yaranıb.