Слово GERİ в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

İrəli (əsli: iləri) kəlməsinin qəlibi üzrə yaranıb: iləri “il yer” (qabaq yer) deməkdir. Geri də (əsli: geyri) gey “arxa yer” deməkdir. Quyruq (əsli: Geyruq) kəlməsi də geri sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← GERÇƏKLİK

Belə hesab edirəm ki, söz “görmək” feili zəminində yaranıb. Tarixən insanlar gördüklərini həqiqət he

GETTO →

Orta əsrlər və yeni tarixin başlanğıcında yəhudilər Qərbi Avropada acınacaqlı həyat sürürdülər. Onla

Это слово в других словарях: