Слово JMIX в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Rus sözüdür, жать (sıxmaq) kəlməsi ilə bağlıdır, “sıxılmış” deməkdir. El arasında cımıx kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← JEODA

yun. geodes – torpaqdan olan

KAATİNQA →

port. kaatinqa – ağ meşə