Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Ö» – 320

Ö

Azərbaycan əlifbasının iyirmi ikinci hərfi.
подробнее

ÖC

is. İntiqam. [Tərxan:] Qaynayır qəlbimin içində öcüm; Bilirəm, çatmaz o nəhəngə gücüm.
подробнее

ÖCƏŞKƏN

sif. Öcəşməyi, sürtüşməyi sevən, mübahisə etməyi sevən. Öcəşkən adam.

ÖCƏŞKƏNLİK

is. Öcəşməyi adət etmiş adamın xasiyyəti. Öcəşkənlik yaxşı şey deyil.

ÖCƏŞMƏ

“Öcəşmək”dən f.is. [Vaqif Şahnisəyə:] Xülasə, gecə-gündüz bu xanların bir-biri ilə öcəşməsindən heç başımız ayazımır. Çəmənzəminli.

ÖCƏŞMƏK

f. Çəkişmək, sataşmaq, sürtüşmək, mübahisə etmək, tutaşmaq.
подробнее

ÖD

is. 1. Qara ciyərin ifraz etdiyi sarıyaşıl rəngli acı maye.
подробнее

ÖDDƏK

sif. məh. Qorxaq.

ÖDƏK

is. məh. Ödənməli plan, qaytarılmalı olan pul; borc.
подробнее

ÖDƏMƏ

“Ödəmək”dən f.is.

ÖDƏMƏK

f. 1. Başqasından aldığı, yaxud borc etdiyi şeyi qaytarmaq, vermək.
подробнее

ÖDƏNİLMƏ

“Ödənilmək”dən f.is.

ÖDƏNİLMƏK

“Ödəmək”dən məch. Borc ödənildi. Bütün ehtiyaclar ödənildi.
подробнее

ÖDƏNİŞ

is. 1. Ödənmə işi; ödənmə. Borcun ödənişi. 2. Yerinə yetirilmə. Planın ödənişi.

ÖDƏNMƏ

“Ödənmək”dən f.is.

ÖDƏNMƏK

bax ödənilmək. Borc ödəndi.

ÖDƏYİŞ

is. Borcunu vermə, ödəmə.

ÖDLÜK

is. bax öd kisəsi (“öd”də).

ÖDÜL

is. Mükafat, priz.

ÖDÜNC

is. Əvəzi eyni və ya bənzər şeylə verilmək (qaytarılmaq) şərtilə alınan şey (əsasən pul); borc.