Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «ÖT» – 35

ÖTƏ₁

əvəz. 1. Danışana görə əsas götürülən bir şeydən daha uzaq olan yeri, tərəfi bildirir (bəri müqabili).
подробнее

ÖTƏ₂

sif. Üstün, artıq, ötkün. Hazırcavablıqda bacı qardaşından ötədir.
подробнее

ÖTƏ-BƏRİ

əvəz. Müxtəlif yerlər; orabura, o tərəf-bu tərəf.
подробнее

ÖTƏDƏKİ

sif. O yandakı, o tərəfdəki. Bu aralıq fürsətdən istifadə edən Dövlət bəy və tapançası düşmüş Qurban ötədəki otağa atılıb içəridən qapını bağlayırlar. C.Cabbarlı.

ÖTƏKİ

sif. O biri, digər, başqa. Bu kitabı yox, ötəki kitabı verin. Ötəki otaq bundan daha genişdir.

ÖTƏN

sif. 1. Keçən, bundan əvvəlki, keçmiş. Ötən gün bizə gəlmişdi.
подробнее

ÖTƏRGİ

bax ötəri1. Bəzən də ötərgi bir həyat qəmi; Ürəkdə böyüyüb bir dastan olur.
подробнее

ÖTƏRİ₁

sif. və zərf 1. Gözucu, tez, ani. Ötəri baxmaq.
подробнее

ÖTƏRİ₂

dan. bax ötrü. Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama.
подробнее

ÖTKƏM

sif. və zərf Dilli-dilavər, lovğa, dikbaş, təkəbbürlü.
подробнее

ÖTKƏMLİK

is. Lovğalıq, dikbaşlıq, təkəbbürlük.

ÖTKÜN

sif. 1. Ötmüş, həddindən artıq yetişmiş (meyvə, taxıl haqqında).
подробнее

ÖTKÜNLÜK

is. Ötkün şeyin halı, keyfiyyəti.

ÖTMƏ₁

“Ötmək1”dən f.is.

ÖTMƏ₂

“Ötmək2”dən f.is.

ÖTMƏK₁

f. 1. Keçmək, keçib getmək, gəlib keçmək.
подробнее

ÖTMƏK₂

f. Oxumaq, cəh-cəh vurmaq, civildəşmək. Səhər açıldı, quşlar ötdü.
подробнее

ÖTMÜŞ

f.sif. 1. Ötüb-keçmiş, keçib-getmiş. Ötmüş günlər (hadisələr).
подробнее

ÖTRÜ

1. qoş. Çıxışlıq halda olan sözlərdən sonra gələrək səbəb, ya məqsəd bildirir.
подробнее

ÖTÜB-KEÇMƏ

“Ötüb-keçmək”dən f.is.