Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Ş» – 1129

Ş

Azərbaycan əlifbasının iyirmi altıncı hərfi. Bax şe.

ŞABALID

is. 1. Qoz, fındıq cinsindən qabıqlı meyvə və bu meyvənin ağacı.
подробнее

ŞABALIDI

sif. Şabalıd rəngində, qəhvəyi. Şabalıdı saç.
подробнее

ŞABALIDLIQ

is. Çoxlu şabalıd ağacı bitən yer, şabalıd meşəsi.

ŞABAŞ

is. [fars.] Toy məclislərində oynayanlara xanəndə və çalğıçılar üçün verilən pul.
подробнее

ŞABLON

[alm.] 1. Ülgü, qəlib. // Hazır məmulatın formasını yoxlamaq üçün alət.
подробнее

ŞABLONLUQ

is. Şablon, çeynənmiş, bayağı şeyin halı; adilik, bayağılıq.

ŞAD

sif. [fars.] 1. Sevinən, şən, fərəhli, məmnun.
подробнее

ŞADARA

is. Buğdanın, arpanın zibilini, torpağını təmizləmək üçün xəlbir.
подробнее

ŞADARALAMA

“Şadaralamaq”dan f.is.

ŞADARALAMAQ

f. Şadaradan keçirmək, şadarada təmizləmək. Buğdanı şadaralamaq.

ŞADARALANMA

“Şadaralanmaq”dan f.is.

ŞADARALANMAQ

məch. Şadaradan keçirilmək, şadarada təmizlənmək.

ŞADƏNƏ

sif. İri dənələri olan, iri dənəli. Şadənə noxud.
подробнее

ŞADXƏBƏR

şadxəbər olasan! – xoşxəbər gətirən adama qarşılıq olaraq deyilən təşəkkür ifadəsi.
подробнее

ŞAD-XÜRRƏM

sif. və zərf [fars. və ər.] Çox şad, kefi kök, sevinc içərisində.
подробнее

ŞADLANDIRICI

sif. Sevindirici, fərəhləndirici; şadlıq gətirən, sevinc gətirən, şadlandıran, sevindirən, ürəkaçan. Şadlandırıcı xəbər.

ŞADLANDIRMA

“Şadlandırmaq”dan f.is.

ŞADLANDIRMAQ

f. Şad etmək, sevindirmək, fərəhləndirmək, ürək açmaq.
подробнее

ŞADLANMA

“Şadlanmaq”dan f.is.