Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AÇ» – 38
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AÇAR

is. 1. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti.
подробнее

AÇARÇI

is. 1. Açar qayıran, qıfıl, açar ustası, çilingər.
подробнее

AÇARÇILIQ

is. Açarçı sənəti, işi.

AÇARLI

sif. 1. Açarı olan. Açarlı saat. Açarlı qıfıl.
подробнее

AÇDIRMA

“Açdırmaq”dan f.is.

AÇDIRMAQ

icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S.Rəhimo

AÇIQ

sif. 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə.
подробнее

AÇIQ-AÇIĞINA

zərf Açıq bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.
подробнее

AÇIQ-AŞKAR

b a x açıq-aydın. Ölümsüzdür açıq-aşkar açılan güllə; Qara həsəd gizli-gizli yeyir ürəyi. B.Vahabzadə.

AÇIQ-AYDIN

zərf və sif. b a x açıq (12- 13-cü mənalarda).
подробнее

AÇIQCA

1. zərf Açıq-aydın bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən.
подробнее

AÇIQCASINA

b a x açıqca.

AÇIQDAN

zərf Aydın surətdə, aşkar surətdə, gizlətmədən.
подробнее

AÇIQDAN-AÇIĞA

b a x açıq-açığına. Eyiblərini açıqdan-açığa söyləmək.
подробнее

AÇIQFİKİRLİ

sif. Azad düşünən, düzgün düşünən, sağlam fikirli; dünyagörüşü mütərəqqi olan.
подробнее

AÇIQFİKİRLİLİK

is. Açıqfikirli adamın xassəsi, sağlam fikirlilik, düzgün düşünən, görüşdə qabaqcıllıq, tərəqqipərvərlik.

AÇIQGƏZƏN

sif. Çadrasız, çadra örtməyən. [Bəşir] ..
подробнее

AÇIQGÖZ(LÜ)

sif. Ayıq, sağlam düşünən, hər şeyi olduğu kimi görən, gözüaçıq. Açıqgözlü adam.

AÇIQGÖZLÜLÜK

is. Sağlam düşünmə, hər şeyə açıq gözlə baxma xassəsi; gözüaçıqlıq, ayıqlıq.

AÇIQLIQ

is. 1. Açıq yer, düzəngah, açıq sahə, meydan.
подробнее