Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AM» – 47
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AM

is. [ər. “əvam” söz. təki] Adi xalq kütləsi, adi camaat, adi adamlar (xas ziddi).
подробнее

AMAC

is. [fars.] klas. Nişanə, hədəf, nişangah.
подробнее

AMADƏ

zərf [fars.] Hazır, hazırlanmış, müntəzir.
подробнее

AMADƏLİK

is. Hazırlıq, hazır vəziyyət, müntəzirlik.
подробнее

AMAL

is. [ər. “əməl” söz. cəmi] tənt. Qayə, məqsəd, arzu, ümid, dilək.
подробнее

AMALQÁMA

[fr. əsli ərəbcədən] kim. Bəzi metalların civə ilə əmələ gətirdiyi ərinti, xəlitə.
подробнее

AMAN

is. [ər.] 1. Əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik, qorxusuzluq, dinclik.
подробнее

AMANABƏND

b a x amanatabənd.

AMANATABƏND

zərf 1. Bir şeyi etməyə hazır, bəhanə gözləyən, bir himə bənd, işarəyə bənd.
подробнее

AMANI

b a x amanatabənd.

AMANSIZ

sif. Rəhmsiz, mərhəmətsiz, rəhm bilməyən, mərhəmət bilməyən; barışmaz.
подробнее

AMANSIZCA(SINA)

zərf Amansız bir surətdə, rəhm etmədən, yazığı gəlmədən; çox sərt bir surətdə.
подробнее

AMANSIZLIQ

is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik; barışmazlıq, sərtlik; şiddət.
подробнее

AMAN-ZAMAN

sif. dan. Tək, var-yox, yalnız, vahid. Aman-zaman bir oğlu var.

AMAZONLAR

cəm [yun. xüs. is.-dən] mif. Qədim yunan əsatirində: Qara dəniz sahillərində yaşamış və qonşu ölkələrə basqınlar etmiş cəngavər qadınlar.
подробнее

AMBIL

is. məh. Xışa qoşulmuş öküzlərin birinci cütü.
подробнее

AMBIR

is. xüs. Dəmirçilərin, nalbəndlərin işlətdiyi iri kəlbətin.

AMBIRAĞIZ

is. xüs. Məftil kəsmək üçün kiçik kəlbətin.

AMBİ́SİYA

is. [fr.] Lovğalıq, təkəbbür, təşəxxüs, iddia etmə.

AMBULATÓRİYA

is. [lat.] tib. Xəstəxanadan kənar müalicə müəssisəsi.
подробнее