Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AV» – 101
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AVADANLIQ

is. 1. Ev şeyləri, müxəlləfat, dir-dirrik.
подробнее

AVAM

sif. [ər.] Oxumamış, savadsız. Avam adam.
подробнее

AVAMCASINA

zərf Avam adam kimi, heç bir şeyi başa düşməyən adam kimi; cahilcəsinə.
подробнее

AVAMLIQ

is. Cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik.
подробнее

AVAMYANA

b a x avamcasına.

AVAND

is. Bir şeyin, xüsusən, toxunmuş şeyin üst tərəfi, sığallı tərəfi; üz.
подробнее

AVANDLAŞDIRMAQ

f. Yaxşılaşdırmaq, düzəltmək, sahmanlaşdırmaq, sahmana salmaq.

AVANDLAŞMA

“Avandlaşmaq”dan f.is.

AVANDLAŞMAQ

f. Yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq, sahmana düşmək, qaydaya düşmək.

AVANI

sif. məh. Ehtiyatlı, tədbirli. Aslan bəy bir az avanı oğlandır, o, işini möhkəm aparıb, heç zad eyləyə bilməzsən. N.Vəzirov.

AVANQÁRD

[fr.] Ön dəstə, qabaqcıl dəstə; pişdar. // məc.
подробнее

AVANQARDLIQ

is. Qabaqcıllıq; rəhbərlik. İşçi sinfinin avanqardlıq rolu.

AVÁNS

is. [fr.] Əvvəlcədən ödəmə, beh. Avans almaq.
подробнее

AVANTǗRA

[fr.] Təsadüfi müvəffəqiyyət ümidi ilə edilən şübhəli təşəbbüs, həqiqi qüvvə və şəraiti nəzərə almadan görülən iş; xətərli təşəbbüs, macəra.
подробнее

AVANTÜRAÇI

is. Macəraçı, macəra axtaran, avantüra düzəldən, fırıldaqçı.

AVANTÜRAÇILIQ

is. Avantüraya meyil (b a x avantüra).

AVANTÜRİ́ST

[fr.] b a x avantüraçı. Rayon işçiləri çox Möhlətov kimi avantüristlərin maskasını yırtmışdır.
подробнее

AVANTÜRİ́ZM

[fr.] b a x avantüraçılıq.

AVAR₁

is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi.
подробнее

AVAR₂

is. məh. Keçmişdə kənd evlərinin damına döşənən qamışaoxşar ot; ümumiyyətlə, qaba quru ot.