Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AX» – 94
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AX

nida. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir).
подробнее

AXAN

f.sif. 1. B a x axar 1-ci mənada. [Salam] lal axan kəhriz suyundan ovuc dolusu içdi.
подробнее

AXAR-BAXAR

is. 1. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli yer, göz işlədikcə görünən yer; mənzərə.
подробнее

AXAR-BAXARLI

sif. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli. Alaçığımız obadan bir az uzaq, atamın bəyəndiyi axar-baxarlı gözəl bir yerdə quruldu. A.Şaiq.

AXARLI

sif. 1. xüs. Hərəkət zamanı havanın müqavimətinə daha az məruz qalmaq üçün müvafiq bir formada düzəldilmiş (avtomobil, təyyarə haqqında).
подробнее

AXARLIQ

is. 1. Qərarsızlıq, səbatsızlıq, tez-tez dəyişmə.
подробнее

AXÇA

b a x ağça.

AXÇASIZ

b a x ağçasız.

AXDIRMAQ

“Axmaq”dan icb.

AXI

əd. Əvvəlki fikri əsaslandırmaq, yaxud bir şeyi sübut etmək, ifadəni gücləndirmək üçün söylənir, bəzən etiraz, narazılıq, məzəmmət, bəzən də xahiş, təkid bildirir.
подробнее

AXICI

sif. 1. Axmağa qabil olan; duru. Axıcı cisimlər.
подробнее

AXICILIQ

b a x axarlıq.

AXIDILMA

“Axıdılmaq”dan f.is.

AXIDILMAQ

“Axıtmaq”dan məch.

AXIM

is. Axma, axınt

AXIN

is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab.
подробнее

AXINÖLÇƏN

is. xüs. Axının gücünü, istiqamətini və s.
подробнее

AXINTI

is. 1. Bir tərəfə doğru hərəkət edən su, hava, yaxud elektrik kütləsi cərəyanı.
подробнее

AXINTILI

sif. Axar, axıntısı olan, suyun axar yeri olan. Axıntılı göl. Axıntılı hovuz.

AXIR

is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı.
подробнее