Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «D» – 3827
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
DA DE DI DO DR DU DV DY
 

D

Azərbaycan əlifbasının beşinci hərfi. Bax de1

DA₁ (DƏ)

1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasiya ilə deyilərək aşağıdakı vəzifələrdə işlədilən ədat.
подробнее

DA₂

“Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir.
подробнее

DABAQ

is. bayt. Qaramal, davar və donuzlarda yoluxucu xəstəlik.
подробнее

DABAN

is. 1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi.
подробнее

DABANA

is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı.
подробнее

DABANBALIĞI

is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı.

DABANBASA

bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq.

DABANBASARAQ

b a x dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov.

DABANBASMA

zərf 1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik. 2. Addım-addım izləyərək.
подробнее

DABANCIQ

is. Kiçik daban, incə daban.

DABANDAŞI

is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı.

DABANIÇATLAQ

sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki.
подробнее

DABANIQALXIQ

sif. dan. Gəzəyən.

DABANIQARA

bax qaradaban.

DABANLAMA

“Dabanlamaq”dan f.is.

DABANLAMAQ

f. Ardınca düşmək, addım-addım izləmək, təqib etmək.
подробнее

DABANLI

sif. 1. Dabanı olan. Dabanlı tufli. 2. məc.
подробнее

DABANSIZ

sif. Dabanı olmayan. Dabansız ayaqqabı.

DABBAĞ

is. [ər.] Heyvan dərilərini aşılama vasitəsilə gönə və meşinə çevirmək sənəti ilə məşğul olan usta.
подробнее