Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «H» – 1136
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
HA HE HI HM HO HU
 

H

Azərbaycan əlifbasının on birinci hərfi. bax he.

HA₁

nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir.
подробнее

HA₂

ziddiyyət bildirən ədat – ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı.

HA₃

əvəz. 1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı.
подробнее

HABELƏ

zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir.
подробнее

HACƏT

is. [ər.] 1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət.
подробнее

HACI

is. [ər.] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad.
подробнее

HACIBƏRİBAX, HACIMƏNƏBAX

is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı.
подробнее

HACIYATMAZ

is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik.

HACILEYLƏK

1. B a x leylək. Bahar çağı hacıleyləklər; Qaranquşlar gələrmiş.
подробнее

HAÇA

is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer.
подробнее

HAÇABAŞ(LI)

sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ.
подробнее

HAÇABUYNUZ(LU)

sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa.

HAÇADIRNAQ(LI)

sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s.
подробнее

HAÇADİL(Lİ)

sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s.
подробнее

HAÇAQ

bax havaxt. Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? – Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü. (Bayatı).

HAÇAQUYRUQ

is. bot. Çoxillik sünbüllü ot. b a x kornet.

HAÇAQUYRUQ(LU)

sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M.Dilbazi.

HAÇALAMA

“Haçalamaq”dan f.is.

HAÇALAMAQ

f. Haça kimi iki yerə ayırmaq. ..Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə.