Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «L» – 933
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

LAĞ-LAĞ

sif. və zərf 1. Boş, mənasız. _ Lağ-lağ danışmaq – boş-boş danışmaq.
подробнее

LAĞLAĞI₁

sif. Çoxdanışan, boşboğaz, naqqal: ağzına və ağlına gələni danışan.
подробнее

LAĞLAĞI₂

bax lağ. Lağlağı eləmək. Lağlağıya qoymaq.

LAĞLAĞIÇI

sif. bax lağlağı1. Əhali Nadir ilə Zeynəbin görüşməsini bildi, .
подробнее

LAĞLAĞILIQ

is. Boş-boş və çox danışma; naqqallıq, boşboğazlıq. Lağlağılıq etmək.

LAĞ-LOĞAZ

lağ-loğaza qoymaq – b a x lağa qoymaq (“lağ”da).

LAHUT

[ər.] klas. şair. İlahilik, ülviyyət.

LAHUTİ

[ər.] klas. şair. İlahi. [Yaşlı kişi:] Özümü lahuti bir mənzərə qarşısında təsəvvür edirdim. S.Hüseyn.

LAX₁

sif. 1. Çürüyüb pis qoxu verən, qoxumuş, xarab olmuş.
подробнее

LAX₂

sif. Yerində möhkəm durmayan, laxlayan, tərpənən, boş.
подробнее

LAXBALAX

zərf dan. Hər iki tərəfi açıq, taybatay, laybalay.
подробнее

LAXLADILMA

“Laxladılmaq”dan f.is.

LAXLADILMAQ

məch. Lax hala salınmaq, boşaldılmaq. Mizin ayaqları laxladılıb.

LAXLAMA

“Laxlamaq”dan f.is.

LAXLAMAQ

f. Yerindən oynamaq, yerində möhkəm durmamaq, lax olmaq, tərpənmək, boşalmaq; möhkəmliyini, sabitliyini itirmək.
подробнее

LAXLAMIŞ

f.sif. Boşalmış, yerindən oynamış, tərpənən, laxlayan.
подробнее

LAXLATMA

“Laxlatmaq”dan f.is.

LAXLATMAQ

f. 1. Bir yerə vurulmuş, basdırılmış və ya bənd edilmiş, kip taxılmış şeyi çox tərpədərək boşaltmaq, lax hala gətirmək.
подробнее

LAXLIQ₁

is. Lax yumurtanın hal və keyfiyyəti.

LAXLIQ₂

is. 1. Lax şeyin halı. 2. məc. Boşluq, laqeydlik, ciddiyyətsizlik.
подробнее