Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «LA» – 300
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
LA LE LI LO LU LY
 

LABİRİ́NT

[yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili.
подробнее

LABORÁNT

[lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi.
подробнее

LABORANTLIQ

is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.

LABORATÓRİYA

[lat. laboratorium – işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə.
подробнее

LABÜD

zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq.
подробнее

LABÜDDƏN

zərf [ər.] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy .
подробнее

LABÜDLÜK

is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü.

LACİVƏRD

is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş.
подробнее

LACİVƏRDİ

sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy.
подробнее

LACİVƏRDLİK

is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük.

LAÇIN

is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş.
подробнее

LAD

[rus.] Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu.
подробнее

LAƏQƏL, LAƏQƏLLƏN

zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il.
подробнее

LAƏLAC

sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. _Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalmaq.
подробнее

LAF

is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz.
подробнее

LAFÉT

[fr.] 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası.
подробнее

LAFETLİ

sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.

LAĞ

is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara.
подробнее

LAĞAN

is. məh. İtə xörək verilən qab.

LAĞBAZ

[fars.] b a x lağçı. LAĞBAZLIQbax lağçılıq.
подробнее